210-7231500
10:00 - 18:00

Οστά

Κατηγορία:

Περιγραφή

  • Πως επιδρά το γονιδίωμα σας, προστατευτικάή επιβαρυντικά, έναντι στην ανάπτυξη οστεοπόρωσης; Αξιολόγηση του κινδύνου εμφάνισης οστεοπόρωσης.
  • Εκτίμηση της δυνατότητας του οργανισμού να απορροφά ασβέστιο μέσω της τροφής.
  • Προσωποποιημένο πρόγραμμα διατροφής. Ποια τρόφιμα και θρεπτικά συστατικά βελτιώνουν την ποιότητα των οστών σας;
  • Προτάσεις αλλαγών του τρόπου ζωής για προαγωγή τηνυγεία των οστών σας.
  • Ανίχνευση και εκτίμηση της επίδρασης διαφόρων φαρμάκων στην υγεία των οστών.