210-7231500
10:00 - 18:00

Άνοια

Κατηγορία:

Περιγραφή

  • Αξιολόγηση του κινδύνου εμφάνισης Alzheimer μέσω ανάλυσης των τύπων απολιποπρωτεΐνης Ε (APOE).
  • Προσαρμογή εξατομικευμένου προγράμματος πρόληψης με στόχο την καθυστέρηση ανάπτυξης της ασθένειας έως και χρόνια. Συστάσεις τροποποίησης του τρόπου ζωής, όπως αλλαγές στην σωματική άσκηση, το κάπνισμα, καθώς και ενίσχυσης των νοητικών ερεθισμάτων.
  • Προσαρμοσμένη διατροφή για τη μείωση του κινδύνου και συστάσεις πρόσληψης θρεπτικών συστατικών που δρουν προστατευτικά ή επιβαρυντικά στην εμφάνιση της νόσου.
  • Ανίχνευση και εκτίμηση της επίδρασης διαφόρων σχετιζόμενων φαρμάκων.