blog, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, shop/, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, wp, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
210-7231500
10:00 - 18:00
Title Image

Συχνές Ερωτήσεις

Πόσο αξιόπιστα είναι τα τεστ;

Η πληροφορία που περιέχεται σε κάθε τεστ βασίζεται σε δεδομένα τεκμηριωμένα από επιστημονικές μελέτες. Επιπλέον, για κάθε ανάλυση ακολουθούμε μια σειρά πιστοποιημένων πρωτοκόλλων με βάση της Ευρωπαϊκές προδιαγραφές, διασφαλίζοντας έτσι την βέλτιστη ακρίβεια και αξιοπιστία στις αναλύσεις μας.

Πώς χρησιμοποιούνται οι γενετικές αναλύσεις;

Οι γενετικές αναλύσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν προς όφελος σας με σκοπό τον εντοπισμό γονιδίων που δύνανται να αυξήσουν την πιθανότητα εμφάνισης ασθενειών, ή για την επιλογή κατάλληλων θεραπειών και παρεμβάσεων μέσω αλλαγών του τρόπου ζωής.

Που θα μπορούσε να με ωφελήσει η ανάλυση των γονιδίων μου;

Κάθε άτομο έχει διαφορετικά γενετικά χαρακτηριστικά για τα διάφορα γνωρίσματα, τα οποία μας καθιστούν μοναδικούς. Η διεξαγωγή τεστ DNA συμβάλλει στην ενημέρωσή μας αναφορικά με τα διάφορα χαρακτηριστικά του οργανισμού μας, σχετικά με την εκδήλωση νοσημάτων, την ανοχή φαρμάκων και την πνευματική υγεία, με σκοπό την πρόληψη και βελτίωση της υγείας και κατ’ επέκταση της ποιότητας ζωής.

Σε τι θα με βοηθήσει το τεστ ρύθμισης βάρους;

Κάθε άτομο είναι μοναδικό, έτσι θα πρέπει να είναι και η διατροφή του. Συχνά γύρω μας ή ακόμη και εμείς οι ίδιοι βλέπουμε άτομα που προσπαθούν να διαχειριστούν το βάρος τους αλλά δεν τα καταφέρνουν και απογοητεύονται. Το σίγουρο είναι ότι δεν υπάρχει μια «μαγική συνταγή» που να ταιριάζει σε όλους. Επομένως, με το τεστ διαχείρισης βάρους σας βοηθάμε να ανακαλύψετε το γενετικό σας προφίλ και να δημιουργήσετε ένα εξατομικευμένο διατροφικό πλάνο, με σκοπό να επιτύχετε τους στόχους σας για μακροχρόνια αποτελέσματα.

Μπορώ να ερμηνεύσω μόνος/η μου τα αποτελέσματα, ή χρειάζεται η συμβολή κάποιου ειδικού;

Δεδομένου ότι τα αποτελέσματα των γενετικών αναλύσεων μπορεί να σας είναι δυσνόητα, ενδείκνυται η συμβολή ειδικά εκπαιδευμένου επαγγελματία υγείας (διαιτολόγου, ιατρού, φαρμακοποιού). Σκοπός είναι να σας βοηθήσουν να εξηγήσετε τα αποτελέσματα σας μέσω της «μετάφρασης» της γενετικής σας πληροφορίας σε αλλαγές στον τρόπο ζωής. Ωστόσο τα αποτελέσματα των αναλύσεων είναι φιλικά προς τον χρήστη (user friendly), επομένως μπορείτε να αποκομίσετε σημαντικές πληροφορίες και μόνοι σας.

Τι είναι το DNA;

Το DNA, ή αλλιώς δεσοξυριβονουκλεïνικό οξύ,  αποτελεί το βιολογικό μας υλικό, το οποίο περιέχει τις γενετικές πληροφορίες όλων των χαρακτηριστικών του οργανισμού μας. Το 99,9% του ανθρώπινου DNA είναι ίδιο, με το 0,1% να είναι αυτό που διαφοροποιεί τα χαρακτηριστικά του ενός ανθρώπινου οργανισμού από τον άλλο. Το DNA βρίσκεται μέσα στα κύτταρα του οργανισμού, τα οποία οργανώνονται, με τη σειρά τους, σε ιστούς. Πολλοί ιστοί διαμορφώνουν ένα όργανο και πολλά όργανα συμβάλλουν στη δημιουργία συστημάτων οργάνων, τα οποία, στο σύνολό τους, αποτελούν τον ανθρώπινο οργανισμό. Συνεπώς, το ποσοστό του 0,1% του DNA που είναι διαφορετικό για κάθε άνθρωπο, αποτελεί την ουσιαστική βάση στην οποία «στήνεται» ολόκληρος ο οργανισμός!

Το DNA αποτελείται από περιοχές οι οποίες περιέχουν συγκεκριμένες πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά του κάθε οργανισμού, οι οποίες ονομάζονται γονίδια. Από το χρώμα των μαλλιών ή των ματιών, έως την προδιάθεση για την εμφάνιση παχυσαρκίας, την ανάπτυξη καρδιαγγειακών νοσημάτων ή διαβήτη, τα γονίδια φέρουν όλες τις πληροφορίες βάσει των οποίων «χτίζεται» ο οργανισμός. Η αλληλεπίδραση αυτής της γενετικής πληροφορίας που υπάρχει στα γονίδια, αλλά και επιλογών του τρόπου ζωής, όπως είναι η διατροφή, είναι αυτή που καθορίζει την εμφάνιση διαφόρων νοσημάτων.

Κάθε άτομο έχει διαφορετικά γενετικά χαρακτηριστικά για διάφορα γνωρίσματα. Η διεξαγωγή τεστ DNA, συμβάλλει ουσιαστικά στην ενημέρωσή μας αναφορικά με τα διάφορα χαρακτηριστικά του οργανισμού σχετικά με την εκδήλωση νοσημάτων, την ανοχή φαρμάκων και την πνευματική υγεία.

Τι είναι γονίδιο;

Το DNA αποτελείται από περιοχές οι οποίες περιέχουν συγκεκριμένες πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά του κάθε οργανισμού, οι οποίες ονομάζονται γονίδια. Από το χρώμα των μαλλιών ή των ματιών, έως την προδιάθεση για την εμφάνιση παχυσαρκίας, την ανάπτυξη καρδιαγγειακών νοσημάτων ή διαβήτη, τα γονίδια φέρουν όλες τις πληροφορίες βάσει των οποίων «χτίζεται» ο οργανισμός. Η αλληλεπίδραση αυτής της γενετικής πληροφορίας που υπάρχει στα γονίδια, αλλά και επιλογών του τρόπου ζωής, όπως είναι η διατροφή, είναι αυτή που καθορίζει την εμφάνιση διαφόρων νοσημάτων.

Τι είναι γονιδίωμα;

Η «βιβλιοθήκη» του κληρονομεί ένας οργανισμός και περιέχει το σύνολο των γενετικών του εντολών. Με άλλα λόγια, γονιδίωμα είναι το σύνολο του γενετικού υλικού ενός οργανισμού, δηλαδή το πλήρες σύνολο των γονιδίων συμπεριλαμβανομένων των μη κωδικών τμημάτων της νουκλεοτιδικής αλυσίδας.

Τι είναι ο γονότυπος;

Το σύνολο των γενετικών χαρακτήρων ή των αλληλομόρφων ενός οργανισμού καθορίζουν τον γονότυπό του.

Τι είναι ο φαινότυπος;

Τα βιοχημικά, φυσιολογικά και μορφολογικά γνωρίσματα ενός οργανισμού, που καθορίζονται από την γενετική του σύσταση, δηλαδή τον γονότυπο. Ο φαινότυπος είναι αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης του γονότυπου με το περιβάλλον.

Τι είναι το SNP;

Το SNP (Single nucleotide polymorphism) ή πολυμορφισμός ενός νουκλεοτιδίου είναι μικρές αλλαγές στην αλληλουχία του DNA, δηλαδή η υποκατάσταση μίας βάσης από μια άλλησε ένα συγκεκριμένο τμήμα της αλυσίδας του DNA. Όταν ένα ζεύγος βάσεων σε συγκεκριμένη θέση του γονιδιώματος εμφανίζει ποικιλομορφία σε τουλάχιστον 1% του πληθυσμού εμφανίζει SNP. Οι περισσότεροι από αυτούς τους πολυμορφισμούς δεν  επηρεάζουν άμεσα την υγεία ή την ανάπτυξη ενός οργανισμού, ενώ ορισμένοι από αυτούς έχουν αποδειχθεί σημαντικοί για τη διερεύνηση της ανθρώπινης υγείας.

Τι είναι ο κωδικός rs;

Ο κωδικός rs είναι ένας αριθμός καταχώρησης πολυμορφισμών, που χρησιμοποιείται από τους ερευνητές και στις βάσεις δεδομένων για την αναγνώριση συγκεκριμένων SNP.

Τι είναι το χρωμόσωμα;

Το DNA στο εσωτερικό του πυρήνα είναι οργανωμένο σε διακριτές μονάδες, τα χρωμοσώματα, και αποτελούν και δομές μεταφοράς την γενετικής πληροφορίας. Ο άνθρωπος έχει 46 χρωμοσώματα, χωρισμένα σε 23 ζευγάρια, στα σωματικά του κύτταρα. Μισά από αυτά τα έχει κληρονομήσει από τη μητέρα του και τα άλλα μισά από τον πατέρα του.

Τι είναι το αλληλόμορφο γονίδιο;

Γονίδια που ελέγχουν με διαφορετικό τρόπο την ίδια ιδιότητα και βρίσκονται στην ίδια γονιδιακή θέση στα ομόλογα χρωμοσώματα. Με άλλα λόγια, οποιαδήποτε παραλλαγή ενός γονιδίου η οποία συνεπάγεται διακριτό φαινοτυπικό αποτέλεσμα. Οι εναλλακτικές μορφές ενός γονιδίου.

Το κάθε τεστ αναλύει το σύνολο των γονιδίων μου;

Όχι. Κάθε τεστ έχει σκοπό να απαντήσει σε μια συγκεκριμένη ερώτηση. Επομένως, γίνεται ανάλυση των γονιδίων που σχετίζονται με την συγκεκριμένη μόνο ερώτηση κάθε φορά σύμφωνα πάντα με τις έγκυρα επιστημονικά ευρήματα. Για τον λόγο αυτόν, δεν χρειάζεται η πλήρης ανάλυση ολόκληρου του γενετικού υλικού. Σε περίπτωση που έχετε επιλέξει περισσότερα τεστ, η ανάλυση θα περιλαμβάνει και περισσότερα γονίδια.

Τι είναι η διατροφογενετική;

Η διατροφογενετική αποτελεί την επιστήμη που ερευνά την αλληλεπίδραση μεταξύ των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του κάθε ατόμου (πολυμορφισμοί), τα οποία επηρεάζουν τη θετική ή αρνητική επίδραση της διατροφής, με σκοπό την διεξαγωγή συμπερασμάτων για τις ατομικές διατροφικές συνήθειες του κάθε ανθρώπου. Διαφορετικοί πολυμορφισμοί μπορούν να επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο κάθε οργανισμός αντιδρά στην πρόσληψη υδατανθράκων ή λιπών. Η διεξαγωγή τεστ DNA βοηθά στην αναγνώριση  των εκάστοτε πολυμορφισμών στο άτομο και συνεπώς επιτρέπει τη διαμόρφωση και υιοθέτηση εξατομικευμένων συστάσεων διατροφής.